Regulacje o ochronie danych osobowych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest nieformalna inicjatywa „Sailing Week” reprezentowana przez Sebastiana Banaszewskiego , Pawła Mikołajka, Andrzeja Kubickiego i Przemysława Jurojcia.

2. W sprawie przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Sailing Week korzystając z adresu email info@sailingweek.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu sprawnego organizowania imprez.

4. Dane są udostępniane tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji elementów wyszczególnionych w opisie imprezy, przekazujemy dane firmą z którymi współpracujemy w minimalnej ilości jaka jest wymagana w celu bezproblemowej organizacji wydarzenia.

5. Dane są przekazywane podmiotą z którymi współpracujemy i w przypadku imprez odbywających się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym mogą być przekazane do podmiotów nie mających siedziby wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6. Dane w postaci Imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu email oraz numeru telefonu są przechowywane bezterminowo. Pozostałe dane są usuwane do 30 dni od zakończenia imprezy.

7. Uczestnik ma prawo do korekty lub usunięcia danych po skontaktowaniu się z Sailing Week

8. Uczestnik ma prawo zarzadzania przekazania swoich danych do innego podmiotu

9. Uczestnikowi przysługuje wniesienie skargi do GIODO

10. Nie profilujemy danych i nie przekazujemy ich w celach marketingowych.